Search

גגות אסבסט

 

שימוש במערכת לציפוי גגות אסבסט המונעת כל אפשרות לשחרור סיבים ומזיקים של אסבסט, אוטמת את הגג ,מוסיפה בידוד, מקטינה אפשרות לשברים, גמישה וחזקה לאורך שנים.
המערכת של הציפוי נבדקה במעבדה אקולוגית המאושרת ע"י משרד התמ"ת והמשרד לאיכות הסביבה.

דוגמאות לגגות אסבסט:

BreezingFormsJ - Google AdSense-bottom